खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के फाइनलिस्ट 

Jannat Zubair

Jannat Zubair

Rubina Dilaik

Rubina Dilaik

Faisal Shaikh

Faisal Shaikh

Kanika Mann

Kanika Mann

Mohit Malik

Mohit Malik

Tushar Kalia

Tushar Kalia